سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان بر رعایت نکات بهداشتی و خود مراقبتی به خصوص در گروه های در معرض خطر، تاکید کرد
سرخط اخبار