باران شهاب و جشن نور در آسمان از اعجاب انگیزترین پدیده های نجومی است که چشم آدمی را به برگی دیگر از شگفتی آفرینش خیره می سازد. “بارش شهابی برساوشی” یکی از جذاب ترین رویداد های نجومی است که هر سال در اواخر مرداد ماه به اوج خود می رسد. در جریان این رویداد تعدادی شهاب در طول یک شب به شدت افزایش پیدا می کنند و حتی می توان ده ها شهاب را در طی هر ساعت مشاهده کرد. این تصاویر از آسمان استان همدان ثبت شده است.
سرخط اخبار