کرونا با ظرفیت ها و بحران های حواشی خود می تواند اندک نظم حاکم بر جهان را از قاعده فعلی خود خارج و عرصه های امنیتی، سیاسی، اقتصادی، نظامی و ژئوپولیتک را دچار رخداد های ناگوار بی نظمی کند.
هرچند که پاشنه نظم و نظام جهانی براصول و قاعده عدل و نظم سیتمیک و رعایت حقوق بشر نمی چرخد و در سایه سکوت و بی تفاوتی مجامع حقوقی، همچنان اهرم ها وابزار های زور و قدرت بر گفتمان منطق و عقلانیت سایه افکنده و ظلم و ستم بر ملت ها و دولت های ضعیف همچنان از سیاهه های مجامع حقوق بشری و صاحبان قدرت های ظالم و بزرگ جهانی است، اما کرونا با ظرفیت ها و بحران های حواشی خود می تواند این اندک نظم حاکم بر جهان را از قاعده فعلی خود خارج نماید و عرصه های امنیتی، سیاسی، اقتصادی، نظامی و ژئوپولیتک آن را دچار تحولات و رخداد های ناگوار بی نظمی کند و عصر پسا کرونا به سر آغاز وزن کِشی قدرت ها و جنگ های منطقه ای و فجایع هولناک جهانی بیانجامد!
امروز نظام نامناسب حاکم بر سیاست و روابط بین الملل، با افزوده شدن کلاف در هم تنیده و شکننده بحران کرونا بی شباهت با رخداد ها و وقایع سال های ماقبل جنگ جهانی دوم نیست!
بین سال های ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۳ "رکود بزرگ جهانی" موقعی اتفاق افتاد که ورشکستگی اقتصادی در آمریکا به بحران شکننده و فلج کننده ای تبدیل شد و به دنبال آسیب هولناک به چرخه اقتصاد و تجارت جهانی؛ بحران اقتصادی مرز های دنیا را در نوردید و البته اروپا را بیشتر از سایر کشور های دنیا آبستن حادثه کرد! و از دل رکود، بیکاری، فقر، تبعیض، فقدان عدالت، و از حواشی بی نظمی های اجتماعی و آنارشی های سیاسی و اقتصادی، دو قدرت نازیسم و فاشیسم در اروپا متولد و با قدرت نمایی آدولف هیتلر از ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار