عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها با تاکید بر اینکه تامین اجتماعی دارایی بین نسلی کارگران است، به طرح نمایندگان مجلس اعتراض کرد.

به گزارش کارگر نیوز، پیشنهاد و طرح نمایندگان مجلس برای برداشت از بودجه سازمان تامین اجتماعی در جهت تامین اعتبار طرح تامین کالاهای اساسی یا همان پرداخت یارانه الکترونیکی غذا به فرودستان، به اعتراض گسترده کارگران و بازنشستگان منجر شده است.
حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها) با تاکید بر اینکه به نمایندگان مجلس اجازه نمی دهیم مجوز برداشت از منابع سازمان تامین اجتماعی را صادر کنند، می گوید: اگر بخواهند به سازمان ومنابع آن به هر بهانه ای دست درازی کنند، بدون شک کارگران و بازنشستگان اعتراض خواهند کرد. نمایندگان مجلس بدانند که ما ساکت نمی نشینیم و نمی توانند هرطور که می خواهند برای دارایی های کارگران تصمیم گیری کنند.
حبیبی ادامه می دهد: سازمان تامین اجتماعی با حق بیمه ای که ماهیانه از کارگران کسر می شود، تشکیل شده و متعلق به کارگران و مصداق بارز حق الناس است و به عموم جامعه تعلق ندارد.
به گفته او، دولتی ها همواره در تعامل با کارگران نعل وارونه زده اند و اجحاف روا داشته اند: «دولت مکلف است کلیه آحاد جامعه را وفق اصل۲۹ قانون اساسی از محل درآمدهای عمومی دولت، نه حق بیمه کارگران بیمه کند که تا این لحظه به تکلیف خودشان عمل نکرده اند ولی درعوض هر موقع خواستند از سازمان تامین اجتماعی برداشت کرده اند.»
چرا نمایندگان مجلس خود را ذیحق می دانند که برای اموال و دارایی های سازمان تصمیم گیری کنند؛ این فعال کارگری مشکل اصلی را در «دولتی بودن سازمان» می داند و می گوید: برای اینکه خود را در مقوله تصمیم گیری ذی حق بدانند سازمان تامین اجتماعی را در قالب وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی دولتی کرده اند و به همین دلیل است که حق بیمه ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار