وجود افراد مختلف برای ورود به بازار بورس این سوال را در ذهنم ایجاد کرد که آیا همه این افراد شناخت کافی نیست به بازار بورس را دارند یا خیر، به راستی نیاز به مطالعه و مسلط شدن به تحلیل اولیه این بازار تا چه اندازه اهمیت دارد و آیا ورود به این عرصه تا آن اندازه سود دارد که موجب شده اغلب مردم وسیله نقلیه و دیگر سرمایه های خود را برای ورود به این بازار بفروشند؟

به گزارش خبرگزاری فارس از اراک، پیر و جوان فرقی ندارد، شناسنامه به دست از دفتر پیشخوان دولت به کارگزاری و سرگردان بین این دو به دلیل قطعی های مکرر سامانه به دنبال گرفتن کد بورسی برای ورود به این بازار پرجاذبه این روزها هستند، بازاری که می تواند سراب آرزوهایی باشد که انتظار برآورده شدنشان را دارند.
اینجا دفتر پیشخوان دولت است و صف مردم تا چند متر آن طرف تر از دفتر کشیده شده است، پیرزن عصا به دست با چادر گل گلی رنگینش که تاب ایستادن ندارد و کنار پله ای همان حوالی نشسته و ماسک را از مقابل دهان کنار زده توجه ام را جلب می کند.
به او نزدیک می شوم و علت آمدنش به آنجا را می پرسم، با وجود خستگی با لبخند دلنشین و لحن محلی اش می گوید: پسرم مرا آورده تا نمی دونم چی چی بگیرم، خنده ام می گیرد می گویم آمدی کد بورسی بگیری؟ دوباره لبخندی زد و گفت: آره، آره همین بورس.
وجود افراد مختلف برای ورود به بازار بورس این سوال را در ذهنم ایجاد کرد که آیا همه این افراد شناخت کافی نیست به بازار بورس را دارند یا خیر، به راستی نیاز به مطالعه و مسلط شدن به تحلیل اولیه این بازار تا چه اندازه اهمیت دارد و آیا ورود به این عرصه تا آن اندازه سود دارد که موجب شده اغلب مردم وسیله نقلیه و دیگر سرمایه های خود را برای ورود به این بازار به فروش برسانند؟
برای بررسی وضعیت کنونی بازار بورس و اینکه در خرید و فروش سهم ها به چه نکاتی باید توجه شود و آینده این بازار به کجا خواهد رسید با میلاد ویسمه ای تحلیلگر بازار بورس به گفت وگو پرداختیم.
فارس: شاخص بورس طی سال های اخیر چه روندی را طی کرده است؟
ویسمه ای: شاخص کل بورس در دو سال گذشته حدود هزار و 100 درصد رشد ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار