بررسی موضوع افزایش حقوق ها؛ هفته آینده در مجلس

شبکه خبر چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۳۳
عضو هیئت رئیسه مجلس: هفته آینده موضوع افزایش حقوق ها در مجلس بررسی و با هر گونه تخلف برخورد می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، علی اصغر یوسف نژاد مصوبه افزایش حقوق ها در قانون بودجه سال ۹۸ را کاملا شفاف دانست و گفت: احکامی که به صورت قانونی مصوب می شود برای دولت لازم الاجرا است و این احکام قانونی را نمی توان از منظر شخصی و یا دستگاهی تفسیر کرد.
وی مصوبه افزایش حقوق ها در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ را کاملا شفاف خواند و افزود: در این مصوبه میزان افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان؛ ۴۰۰ هزار تومان به اضافه ۱۰ درصد در کل حقوق است و اگر شخص و یا دستگاهی نسبت به این مصوبه ایراد و حتی سوالی داشته باشد فرآیند آن را باید از طریق پرسش و مشورت از مجلس و معاونت قوانین خانه ملت طی کند.
عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به نظر مساعد رئیس سازمان برنامه و بودجه نسبت به اجرای این مصوبه افزایش حقوق ها گفت: بعید می دانم دولت مخالف اجرای این قانون باشد، اما اگر دستگاه ها نسبت به اجرای قانون استنکاف داشته و یا تخلف کرده باشد، مجلس با آن برخورد خواهد کرد، قوانین و مقررات نباید دستخوش نظرات شخصی شوند.
وی افزود: تا کنون به صورت مکتوب گزارشی از تخلف در اجرای این قانون نداشته ایم گرچه درباره یکی، دو دستگاه گزارشات شفاهی به هیئت رئیسه رسیده است.