با شیوع ویروس کرونا شرایط بیماران روانی و معلولان ذهنی در مراکز نگهداری سخت و دشوار شده است این در حالیست که هزینه درمان این افراد بالغ بر۴ میلیون تومان درماه است و بیمه تکمیلی از پوشش این هزینه ها سرباز میزند.
سرخط اخبار