مجید تفرشی: ارسال نفتکش های حامل بنزین به ونزوئلا فارغ از ارزش های مادی و دیپلماتیک، یک پیروزی مهم و تاریخی برای ایران بوده و نشان داد عزم آمریکا برای در هم شکستن ایران به جایی نرسیده است.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری