سال ها است که معضل زباله گردی در سطح شهر تهران پدید آمده است اما با شیوع ویروس کرونا و افزایش احتمال ابتلای زباله گردان به بیماری کووید -۱۹ مقابله با این معضل بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است. رییس اداره محیط زیست انسانی استان تهران می گوید: مقابله با زباله گردی نیازمند تغییر در شیوه جمع آوری پسماند شهری و تدوین طرح های جامع مدیریت پسماند است اما مردم نیز می توانند نقش مهمی در این زمینه ایفا کنند.

فاطمه اکبرپور در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: تا زمانی که زباله ها در تمام ساعات شبانه روز در مخازن بزرگ سطح شهر در دسترس همگان قرار دارند، پدیده زباله گردی نیز وجود خواهد داشت بنابراین برای مدیریت زباله گردی باید شیوه جمع آوری پسماند از طریق این مخازن تغییر کند اما این اقدام زمان بر است و باید تا آن زمان برنامه های کوتاه مدت و میان مدتی پیش بینی شود که تا حد امکان زباله گردان نیز ساماندهی شوند.
وی با اشاره به آغاز اجرای طرح تغییر نحوه جمع آوری پسماند در چهار مناطق شهر تهران گفت: این طرح به منظور کاهش دسترسی افراد به مخازن زباله در سطح شهر و کاهش زباله گردی به صورت پایلوت در برخی ادارات و مجتمع های مسکونی بزرگ در حال اجراست به صورتی که مخازن زباله در اختیار این ادارات و مجتمع ها قرار می گیرد سپس از آن ها تحویل گرفته می شود تا از دسترس همگان خارج شود.
رییس اداره محیط زیست انسانی استان تهران ادامه داد: هنوز زمان زیادی از اجرای این طرح نگذشته و لازم است این طرح مدتی اجرا شود تا بتوانیم نتیجه آن را ارزیابی کنیم.
اکبرپور ضمن بیان اینکه نمی توان برای مقابله با زباله گردی به تعداد تمام مخازن جمع آوری زباله در سطح شهر نیروهای شهرداری، محیط زیست و سایر دستگاه ها را در آن محل ها مستقر کرد، خاطرنشان کرد: مردم می توانند در این زمینه کمک کنند و در صورت مشاهده موارد زباله گردی آن را به سامانه ۱۳۷ اطلاع دهند تا این موضوع در کوتاه مدت ساماندهی و طرح های اصلی و اساسی مدیریت پسماند اجرایی شود.
وی با اشاره به اینکه با شیوع ویروس کرونا و اعمال مقررات و محدودیت ها شاهد کاهش زباله گردی در سطح شهر بودیم، اظهار کرد: متاسفانه پدیده زباله گردی ...

سرخط اخبار