«امضا زوری» مدیران کل استانها از روسای هیات ها به نفع نامزد خاص!

خبرگزاری مهر یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۲۵
به گزارش خبرنگار مهر، زمان انتخابات فدراسیون کشتی درحالی هنوز از سوی وزارت ورزش مشخص نشده که تلاش کاندیداهای اصلی و مدعی ریاست از چند ماه قبل برای جلب آرای اعضای مجمع آغاز شده و همچنان برخی کاندیداها در رفت و آمد به استان ها هستند تا بتوانند نظر روسای هیات ها و اعضای مجمع را جلب کنند. سفر به استان ها و «لابی» با اعضای مجمع روال عادی و معمولی است که تقریباً در تمام فدراسیون ها صورت می گیرد و مدعیان ریاست برای گرفتن رای مجمع رایزنی های خاص خودشان را انجام می دهند تا بتواند بر صندلی ریاست تکیه بزنند. فدراسیون کشتی نیز از این قاعده مستثنی نیست و مدعیان ریاست تلاششان را از چند ماه قبل آغاز کردند تا بتوانند گوی سبقت را از رقیبان ببرند. در این میان هر کدام از شگردهای خاصی برای گرفتن رای اعضای مجمع استفاده می کنند. خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد یکی از نامزدهای ریاست فدراسیون کشتی که مسئولیت مهمی در ورزش داشته در اقدامی عجیب و به طور غیرمستقیم مدیران کل ورزش و جوانان استان ها را مامور کرده تا نظر و رای مثبت روسای هیات های کشتی را برای حمایت از وی ...

به گزارش خبرنگار مهر، زمان انتخابات فدراسیون کشتی درحالی هنوز از سوی وزارت ورزش مشخص نشده که تلاش کاندیداهای اصلی و مدعی ریاست از چند ماه قبل برای جلب آرای اعضای مجمع آغاز شده و همچنان برخی کاندیداها در رفت و آمد به استان ها هستند تا بتوانند نظر روسای هیات ها و اعضای مجمع را جلب کنند.
سفر به استان ها و «لابی» با اعضای مجمع روال عادی و معمولی است که تقریباً در تمام فدراسیون ها صورت می گیرد و مدعیان ریاست برای گرفتن رای مجمع رایزنی های خاص خودشان را انجام می دهند تا بتواند بر صندلی ریاست تکیه بزنند.
فدراسیون کشتی نیز از این قاعده مستثنی نیست و مدعیان ریاست تلاششان را از چند ماه قبل آغاز کردند تا بتوانند گوی سبقت را از رقیبان بربایند . در این میان هر کدام از شگردهای خاصی برای گرفتن رای اعضای مجمع استفاده می کنند.
خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد یکی از نامزدهای ریاست فدراسیون کشتی که مسئولیت مهمی در ورزش داشته در اقدامی عجیب و به طور غیرمستقیم مدیران کل ورزش و جوانان استان ها را مامور کرده تا نظر و رای مثبت روسای هیات های کشتی را برای حمایت از وی بگیرد.
برخی مدیران کل هم که منصوب وزارت ورزش هستند و طبیعتاً از برخی معاونان وزیر حرف شنوی دارند، روسای هیات های کشتی را مجبور به امضا نامه ای می کنند که در حمایت از یک کاندیدای خاص فدراسیون کشتی تنظیم شده است.
این در حالی است که برخی روسای هیات ها راضی به امضا این نامه نمی شوند اما با فشاری که از سوی مقام «بالادستی» به آنها وارد می شود به ناچار نامه حمایت از کاندیدای خاص را امضا می کنند.
این اتفاق در حالی رخ می دهد ...

سرخط اخبار