مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یزد با اشاره به حذف سازه های نامتعارف بافت تاریخی استان یزد گفت: بافت تاریخی یزد بدون هیچ استثنایی باید از سازه های نامتعارف مبرا شود.
به گزارش ایسنا - «سید مصطفی فاطمی» با اشاره به این که تمامی اماکن استان یزد در زمینه عمل به تعهد یونسکو در جلوگیری از ایجاد و حذف سازه های نامتعارف بویژه نصب شیروانی در بافت تاریخی بسیار جدی است، اظهار کرد: تمامی اماکن استان شامل امامزاده ها و بقاع متبرکه و اماکن مذهبی، هتل ها و کاروانسراها و اماکن مسکونی بافت تاریخی یزد بدون هیچ استثنایی باید از سازه های نامتعارف مبرا شوند.
وی با بیان این که مهلت یک ساله میراث فرهنگی به تمامی این اماکن تمدید نمی شود، تصریح کرد: به محض اتمام فرصت یک ساله با دستور قضایی نسبت به جمع آوری سازه های نامتعارف در تمام بافت تاریخی اقدام خواهیم کرد.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار