مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گفت: انتظار می رود با افزایش توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، اشتغال پایدار در حوزه مشاغل خانگی تحقق یابد و با اتصال به بازارهای محلی و ملی موجب ارتقای سطح معیشت و اقتصاد شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدحسین ریاحی در خصوص الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی که طرح توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار بر اساس آن اجرا می شود اظهار داشت: در الگوی توسعه مشاغل خانگی، شناسایی پتانسیل ها و مزیت های نسبی و رقابتی مورد توجه است.
وی ادامه داد: مشاغل خانگی با توجه به هزینه های پایین راه اندازی و همکاری اعضای خانواده امروزه به یکی از جذاب ترین نوع کسب و کار برای افراد جویای کار تبدیل شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه مشاغل خانگی ضمن ایجاد فرصتهای اشتغال برای افراد به ویژه زنان زمینه تجمیع سرمایه های خرد و اندک و عرضه محصولات تولید شده را فراهم می کند اضافه کرد: خوشخبتانه مشاغل خانگی وابستگی زیادی به تسهیلات ندارند و فرد درگیر با مسائل بانکی و تسهیلات اشتغالی به شدتی که سایر مشاغل هستند نخواهد بود.
وی تصریح کرد: در گذشته برای ایجاد شغل نیازمند وام و تسهیلات بانکی بودیم و همین امر به اشتغال لطمه می زد در حالی که پرداخت تسهیلات به ویژه در حوزه مشاغل خانگی در مرحله آخر کار است و افراد با تلاش خود کار را به سرانجام می رسانند.
ریاحی با اشاره به اینکه 330 رشته مشاغل خانگی توسط دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی احصا شده و می تواند زمینه اشتغال بانوان را فراهم کند بیان داشت: بیشترین فراوانی صدور مجوز مشاغل خانگی در استان را پرورش گوسفند و بز، تولید زعفران، قالی بافی، پرورش ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار