مردم آزاری، شرارات، فحاشی، نزاع، حمل اسلحه، تخریب خودروهای مردم و ایجاد رعب و وحشت، بخشی از اعمال این فرد شرور بود که کار وی عاقبت به دستبند و زندان کشید.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار