چرا برای کارمندان بنیاد افزایش حقوق از اسفند اعمال شده ولی برای ایثارگران حقوق بگیر از اردیبهشت قرار است افزایش یابد؟
مدیرکل پذیرش و امور اداری بنیاد: ردیف اعتباری و بودجه آن متفاوت است و می بایست از طریق سازمان برنامه و بودجه ابلاغ گردد.

عناوین مهم خبری