تهران - ایرنا -کارشناس مسائل حقوقی اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی را منقطع عنوان کرد و گفت: در این اصل به صراحت مسئولیت اجرای قانون اساسی را به رئیس جمهوری سپرده است اما در اصول بعد از آن برای این مسئولیت اختیارات، ابزار و مکانیسم هایی در نظر نگرفته و به اصطلاح قطع شده است.

یکی از موضوعاتی که رئیس جمهوری دوشنبه هفته گذشته نشست خبری با خبرنگاران داخلی و خارجی مطرح کرد اصل ۱۱۳ قانون اساسی بود. حجت السلام والمسلمین روحانی در پاسخ به سوالی درباره حقوق شهروندی و رویکرد دولت در مواردی مانند بازداشت متهمان محیط زیست و متهمان ترور دانشمندان هسته ای گفت: «خود دولت باید کاملاً به حقوق شهروندی توجه کند و قدم های خوبی نسبت به حقوق زنان، اقلیت ها، فضای مناسب و باز برای گفت وگو در دانشگاه ها و در فضای جامعه بوجود آمده است، اما با مشکلاتی هم مواجه هستیم.»
رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به برخی از پرونده هایی که در قوه قضائیه مطرح شده یا مطرح می شود، گفت: «فکر می کنم اشکال کار از اینجا شروع می شود، رئیس جمهور طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی، چون مسئول اجرای قانون اساسی است، باید مداوم توجه اش به قانون اساسی باشد، کجا نقض شده، کجا اجرا شده چگونه اجرا شده، کجا متوقف شده، کجا اعتنا نشده و کجا فراموش شده است.»
روحانی با بیان اینکه شورای نگهبان درمورد اصل ۱۱۳ قانون اساسی تفسیری کرده که تقریباً این اصل را بی اثر کرده است به طوری که گویی اصل ۱۱۳ وجود ندارد، اظهار داشت: مردم به رئیس جمهور رأی نمی دهند که فقط رئیس دستگاه اجرایی باشد، قانون در همان اصل گفته رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است. تفسیری که کرده اند به این صورت است که هر جا رئیس جمهور مسئول مستقیمی ندارد، مثل اموال بلاصاحب، آنجا رئیس جمهور باید دخالت کند. یعنی چه؟ هر کاری در این کشور مسئول دارد، حتی اموال بلا صاحب هم مسئول دارد، بنابراین اگر اصل ۱۱۳ اجرا شود، برخی از اشکالات هم برطرف می شود.
اصل ۱۱۳ قانون اساسی چه می گوید؟
در ذیل فصل نهم(قوه مجریه) و ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار