نشست نقد وبرسی نمایشگاه کتاب تهران

خبرگزاری مهر یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۱۴
نشست نقد وبرسی نمایشگاه کتاب تهران با حضور مهدی اسماعیلی، محمد رفیع جواهری و ایوب دهقانکار در خبرگزاری مهر برگزار شد.

نشست نقد و بررسی نمایشگاه کتاب تهران با حضور مهدی اسماعیلی، محمد رفیع جواهری و ایوب دهقانکار در خبرگزاری مهر برگزار شد.

سرخط اخبار