مازندران به علت تغییرات اقلیمی و بارش های فراوان از مناظر پاییزی زیباتری برخوردار شده است. از منطقه هیرکان در جمهوری آذربایجان تا نزدیک آستارا جنگل های کهنسال وجود دارند. دراین جنگل های ۴۰ میلیون ساله، ۵۳ درصد در مازندران، ۲۶ درصد در گیلان و ۲۱ درصد در گلستان قرار دارند. مساحت این جنگل ها ۵۵ هزار کیلومتر مربع است که دو میلیون هکتار آن در ایران و ۲۰ هزار هکتار در آذربایجان قرار گرفته است. ارتفاع آن از سطح دریا به ۲۸۰۰ متر می رسد.
سرخط اخبار