اعتمادآنلاین|  قاضی ناصر سراج، نماینده رئیس قوه قضاییه، در تعیین اعضاى هیات منصفه سراسر کشور روز سه شنبه 16 مهرماه اعلام کرد: با تاکید رئیس قوه قضاییه و طبق قانون، علاوه بر جرائم مطبوعاتى، جرائم سیاسى نیز در هیات منصفه مطبوعات رسیدگى خواهند شد .
با وجود اشاره قانون اساسی به جرائم سیاسی، تصویب قانون آن حدود 37 سال به طول انجامید .
قانون جرم سیاسی که سه سال از تصویب آن می گذرد، ابتدا در بهمن سال 94 در مجلس نهم تصویب شد و پس از آن در اردیبهشت سال 95 به تایید شورای نگهبان رسید.
در اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی تاکید شده که رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد.
با وجود ایراداتی که درباره مبهم بودن تعریف جرم سیاسی مطرح می شود، جرائم سیاسی تا پیش از این در دادگاهی با حضور هیات منصفه برگزار نمی شده و پس از حدود 40 سال قرار است اجرایی شود.
بسیاری از حقوقدانان و کنشگران سیاسی معتقدند به دلیل نقایص موجود در قانون جرم سیاسی انتظار برگزاری منصفانه و تشخیص جرائم سیاسی بسیار سخت خواهد بود.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار