نایب رئیس مجلس گفت:باتوجه به ایجاد هجمه های رسانه ای مخالف با مجلس که به انواع گوناگون سعی به تخریب و بزرگنمایی برخی غیرواقعیات می کنند گویی عده ای درتلاشند تا مجلس را ازمسیر درست خارج کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر ، امیرحسین قاضی زاده هاشمی در استودیو گفت و گوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: رسیدگی و حل و فصل مشکلات اقتصاد مردم گرا در جامعه و مردم نهاد کردن اقتصاد کشور از جمله اولویت های در دستور کار مجلس است.
او ادامه داد: در شرایط فعلی، با توجه به ایجاد هجمه های رسانه ای مخالف با مجلس که به انواع گوناگون سعی به تخریب و بزرگنمایی برخی غیر واقعیات می باشد گویی عده ای در تلاشند تا مجلس را از مسیر درست خارج کرده و این گونه بنمایند که مجلس تکیه گاه محکمی برای مردم نیست اما حقیقت چیزی جز این است و سعی و اهتمام مجلس و نمایندگان بر این بوده و هست تا همواره مشکلات و معضلات مردم و اقتصاد مردمی را مرتفع کند و برای جامعه تکیه گاهی مطمئن باشد.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم در سوی دیگر استودیو گفت: اصلاح ساختار بودجه یکی از موارد اولویت دار در رأس اقدامات مجلس جدید است. او ادامه داد: از آنجا که ما باید اقتصاد و بودجه را بدون نفت تعریف کنیم باید بدانیم چه نوع اقتصاد پایداری را می توانیم جایگزین نمائیم در این خصوص در طول سه سال اخیر که تأکیدات فراوانی در مورد بودجه صورت گرفته هیچ عدد و رقمی و برنامه عملیاتی از سوی دولت به مجلس ارائه نشده است.
پورابراهیمی تصریح کرد: اقداماتی که تا امروز در مجلس انجام شده عبارت است از؛ محاسبه سهم مولد سازی دولت، رسیدگی به موضوع تغییرات در بحث پایه های مالیاتی و معافیت های مالیاتی، رسیدگی به موضوع مهم مدیریت هزینه های شرکت های دولتی و بانک ها، نکته جالب اینکه اگر بودجه عمومی کشور را مثلاً بر اساس سه سال گذشته، ۴۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم بودجه شرکت ...

عناوین مهم خبری