روستای پلکانی سرآقاسید معروف به ماسوله زاگرس، روستای محرومی است که ساکنان آن با وجود محرومیت از کمترین امکانات، مردمانی خونگرم و امیدوارند. این روستا تنها در بهار و تابستان قابل دسترسی است و ساکنان آن ماه های سرد سال را پشت حصاری از برف و بدون هیچگونه ارتباطی با دنیای بیرون می گذرانند.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار