قهرمانی: پرونده بانک سرمایه یک پولشویی حرفه ای است

فارس نیوز یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۱۳
چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده هادی رضوی و سی و یک متهم دیگر بانک سرمایه امروز برگزار شد.
سرخط اخبار