کانون نویسندگان، تشکل منسوب به نویسندگان کمونیست و چپگرا که روزگاری خود را الگوی ترقی و مبارزه با امپریالیسم می دانستند، حالا فقط به تأمین کننده محتوا برای رسانه های مرتجع ترین دولت های جهان تبدیل شده اند!

به گزارش مشرق ، این کانون که متشکل از نویسندگان هوادار حزب توده، سازمان منافقین و جبهه ملی است، در سال های ابتدای انقلاب، فعالیت گسترده ای داشت و محفلی بود که اغلب نویسندگان کمونیست در آن رفت و آمد داشتند. کانون نویسندگان اما طی سال های اخیر، دیگر هیچ فعالیت فرهنگی ندارد و فقط، گاهی با صدور بیانیه سیاسی علیه جمهوری اسلامی، ابراز وجود می کند.
 نکته قابل تأمل این است که این بیانیه ها نیز تنها در رسانه های وحشی ترین و جنایت پیشه ترین دولت های جهان بازتاب پیدا می کنند! به طور مثال، کانون نویسندگان روز گذشته بیانیه ای را در واکنش به صدور حکم محکومیت برخی از معاندان و آشوبگران در ایران صادر کرده است. اما مثل همیشه، این بیانیه فقط در چند رسانه وابسته به دولت های آمریکا، رژیم آل سعود و رژیم صهیونیستی منتشر شده است! یعنی گروهی که روزگاری خود را طلایه دار مبارزه با ارتجاع و استبداد و استعمار می دانست، حالا به جایگاهی سقوط کرده است که فقط خوراک تبلیغاتی برای رسانه های استعماری جهان را تأمین می کند!

سرخط اخبار