یکی از مشکلات و موانع مهم پیش روی تولیدکنندگان و کارآفرینان صنایع دستی، بحث نبود بازار فروش و نبود بستر صادرات است. این مانع خوشبختانه در استان زنجان و در مورد تولیدات ملیله آنها درحال رفع شدن است. این را ارجمند، مدیرکل میراث فرهنگی زنجان گفته و با اشاره به امضای تفاهم نامه ای بین شرکت تجاری سازی فناوری و تعاملات آفتاب و اداره کل میراث فرهنگی زنجان برای حمایت از صنایع دستی این استان افزود: بر اساس این توافق نامه مقرر شد با همکاری یکدیگر و با استفاده از توانمندی های بخش خصوصی و دولتی، اولین مرکز مدیریت صادرات محصولات صنایع دستی با محوریت ملیله زنجان در کشور عمان ایجاد شود. به گفته وی، همکاری در ایجاد مرکز مدیریت صادرات محصولات صنایع دستی با محوریت ملیله زنجان در کشور عمان به منظور نمایش، فروش، معرفی و جذب سرمایه گذار و ایجاد نمایشگاه دائمی محصولات صنایع دستی تنها یکی از تعهدات این تفاهم نامه است./جام جم دیلی

عناوین مهم خبری