ایسنا/زنجان مدیرکل تامین اجتماعی استان زنجان گفت: بیمه شدگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی استان و افراد تحت تکفل آنان از اول خرداد برای تمدید اعتبار دفترچه های خود به کارگزاری ها مراجعه نکنند.

مسعود علی یاری در گفت وگو با ایسنا، در رابطه با طرح حذف درج اعتبار دفترچه های درمانی و جایگزینی آن با سامانه استحقاق درمان، اظهار کرد: این طرح در راستای حذف تدریجی دفترچه درمانی و برای تسهیل در ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان تامین اجتماعی، مستمری بگیران و افراد تحت تکفل آنان در همه مراکز درمانی اعم از ملکی و غیرملکی طرف قرارداد و همچنین کاهش مراجعه مخاطبین ذی ربط به شعب و کارگزاری های رسمی سازمان و با هدف ایجاد رضایت مندی آنان فراهم شده است.
وی افزود: اول خرداد سال جاری بیمه شدگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی استان و افراد تحت تکفل آنان نیازی به مراجعه به کارگزاری های رسمی سازمان تامین اجتماعی برای تمدید اعتبار دفترچه های درمانی نخواهد بود.
این مسئول تصریح کرد: بررسی و کنترل استحقاق درمان بیمه شدگان، مستمری بگیران دولت مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی استان و افراد تحت تکفل آنان ضمن رعایت اصول و قواعد بیمه ای در بخش سرپایی در همه مراکز درمانی اعم از ملکی و غیر ملکی طرف قرارداد با این سازمان و پزشکان با استفاده از یکی از روش های جایگزین (غیر حضوری) انجام خواهد شد.
مدیرکل تامین اجتماعی استان با بیان اینکه یکی از روش های جایگزین شامل APP MOBILE ،USSD ،SMS و نرم افزارهای تحت وب (http://medical.tamin.ir و http://darmaan.tamin.ir) به شرح راهنمای کاربری پیوست انجام خواهد شد، ادامه داد: قابل ذکر است فرآیند اخذ استحقاق درمان در بخش بستری ضمن رعایت اصول و قواعد رفع همپوشانی های درمانی سازمان های بیمه گر پایه همچنان به قوت خود باقی است.
علی یاری اظهار کرد: سامانه های چهارگانه استعلام استحقاق درمان به نحوی طراحی شده است ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری