مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به افزایش سختگیری بانک ها همزمان با افزایش مبلغ وام ازدواج، بر ضرورت ارائه تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری در راستای اجرای سیاست های کلی نظام در موضوع جمعیت تاکید کرد. مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به افزایش سختگیری بانک ها همزمان با افزایش مبلغ وام ازدواج، بر ضرورت ارائه تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری در راستای اجرای سیاست های کلی نظام در موضوع جمعیت تاکید کرد.

، شاید بتوان مهمترین حمایت عملیاتی نظام حکمرانی و قانونگذاری در موضوع تسهیل تشکیل نهاد خانواده و تحقق اصل دهم (۱۰) قانون اساسی را پرداخت تسهیلات وام قرض الحسنه ازدواج جوانان دانست. امری که هرساله در قوانین بودجه سنواتی میزان و شرایط پرداخت آن مقرر می شود.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی به بررسی مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۹ درباره وام قرض الحسنه ازدواج پرداخت.
براساس این گزارش، کمیسیون تلفیق مجلس در جریان تصویب بند «الف» تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۹۹ هم مبلغ وام قرض الحسنه ازدواج جوانان را با افزایش ۶۶ درصدی از سیصد میلیون ریال به پانصد میلیون ریال افزایش داده است و هم زمان بازپرداخت وام نیز از پنج سال به هفت سال افزایش یافته است.
*اقدام مثبت کمیسیون تلفیق مجلس در افزایش زمان بازپرداخت وام ازدواج
در گزارش بازوی کارشناسی مجلس درباره این مصوبه آمده است: «با توجه به افزایش مبلغ وام و نظر به قابل توجه بودن مبلغ بازپرداخت وام برای زوجین، افزایش زمان بازپرداخت آن به هفت سال نکته مثبتی ارزیابی می شود. چراکه مبلغ اقساط وام ۵۰ میلیون تومانی برای هر فرد با کارمزد ۴ درصد، برای ۸۴ ماه، معادل ۶۸۳ هزار تومان می باشد (برای زوجین معادل یک میلیون و ۳۶۶ هزار تومان) درحالیکه اگر زمان بازپرداخت پنجساله باقی می ماند مبلغ قابل پرداخت برای هر فرد ۹۲۰ هزار تومان بود (برای زوجین معادل یک میلیون و ۸۴۰ هزار تومان) که بازپرداخت آن برای بسیاری از زوجین غیرممکن یا دشوار بود.
*کاهش ۱۳ درصدی دریافت کنندگان وام ازدواج در سال جاری نسبت به سال ۹۷
با این حال چالش هایی نیز در افزایش وام ازدواج به چشم میخورد:
بررسی ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار