خزعبلات یک مقام ارتش رژیم صهیونیستی
یک مقام ارتش رژیم صهیونیستی اظهار کرد که ما نمیگذاریم ایرانیها در سوریه و علیالخصوص در نزدیکی مرزهای ما مستقر باشند.-

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار