معرفی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
دانشگاه خلیج فارس یک دانشگاه دولتی در شهر بوشهر است و به دستور مقام معظم رهبری در سال ۱۳۷۰ تاسیس شد. این دانشگاه در غرب شهر بوشهر و در کنار ساحل زیبای خلیج همیشه فارس بنا گردیده است.
این دانشگاه در مهرماه سال ۱۳۷۱ با راه اندازی دانشکده فنی و مهندسی در دو رشته تحصیلیمهندسی مکانیکومهندسی عمرانو با پذیرش ۶۹دانشجو و ۴ عضو هیات علمی فعالیت آموزشی خود را آغاز نمود.
این دانشگاه که از نظر موقعیت جغرافیایی و همجواری با آب های نیلگون خلیج فارس و تاسیسات عظیم نفت و گاز منطقه ویژه پارس جنوبی به عنوانباند توسعه استان تلقی می شود، تا ابتدای سال ۱۳۷۵ نام دانشگاه بوشهر را بر خود داشت و با تصویب شورای گسترش آموزش عالی رسما بهدانشگاه خلیج فارستغییر نام یافت. برای دریافت اطلاعات بیشتر ldquo;معرفی دانشگاه خلیج فارسrdquo;با ما همراه باشید.
معرفی دانشکده های دانشگاه خلیج فارس
دانشکده ادبیات و علوم انسانی:
دانشکده ادبیات و علوم انسانی به عنوان سومین دانشکده دانشگاه خلیج فارس در مهرماه ۱۳۷۴ با ایجاد رشته های تحصیلی مدیریت صنعتی،حسابداری، زبان و ادبیات انگلیسی و کتابداری فعالیت آموزشی خود را آغاز نمود. در این دانشکده که در پردیس ۱ دانشگاه خلیج فارس قرار دارد و در حال حاضر دارای ۷ رشته کارشناسی و ۴ رشته کارشناسی ارشد می باشد.
مدیریت صنعتی
مدیریت بازرگانی
تاریخ
زبان و ادبیات عرب
زبان و ادبیات انگلیسی
حسابداری
کتابداری و علوم اطلاع رسانی
علوم اقتصادی
معارف اسلامی
دانشکده مهندسی:
دانشکده مهندسی به عنوان اولین دانشکدهدانشگاه خلیج فارسدر مهرماه سال ۱۳۷۱ با ایجاد رشته های مهندسی مکانیک و مهندسی عمران و با ۶۹ نفر دانشجو ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار