ابن عربی به کرات از ولایت اولیاالله سخن گفته است و سیدحیدر آملی، ملاصدرا و فیض کاشانی به سخنان او صورت شیعی بخشیده اند. امام خمینی نیز همراه با این نظریه از اصل امامت تفسیری عرفانی عرضه کرد.

خبرگزاری مهر ، گروه فرهنگ : به سی ویکمین سالگرد درگذشت معمار انقلاب امام سیدروح الله خمینی (ره) رسیدیم. فیلسوف و متفکری که توانست با میراث فکری اسلامی و خرد معنوی، حرکتی انقلابی را در جهان مدرن به سرانجام برساند و راهی نوین را در فلسفه سیاسی اسلام بگشاید. پیش از او معدود بودند آن دسته از متفکران مسلمان (بویژه میان شیعیان) که در زمینه انقلاب و تشکیل نظام سیاسی در عصر مدرن و در عصر غیبت در نظام فکری شیعه، دست به تئوری پردازی زده و تلاش کنند تا به آن تئوری ها جامه تحقق بپوشانند.
حرکت و قیام امام خمینی (ره) باعث شد تا ساختاری جدید میان ساختارهای سیاسی جهان مدرن ایجاد شود، ساختاری که نوع نگاه و توجه اش به انسان، تفاوتی ماهوی با نوع نگاه دیگر ساختارها دارد. درباره پیش زمینه و سلاح تئوریک امام برای انقلاب، بحث های مهمی صورت گرفته است. در این چند سال اخیر نیز جدالی بین فقهی بودن یا فلسفی و عرفانی بودن حرکت انقلابی امام در جامعه فکری کشور صورت گرفته است. جدالی که باعث شده تا راه های نوینی در زمینه تمدن سازی نیز پیش بیاید.
به مناسبت سالگرد درگذشت امام خمینی (ره) با محمد زارع شیرین کندی در موضوع همین جدال به گفت وگو نشستیم. او عضو هیأت علمی دانشنامه جهان اسلام و نویسنده کتاب هایی چون «تفسیر هایدگر از فلسفه هگل »، «هایدگر و مکتب فرانکفورت»، «پدیدارشناسی نخستین مراحل خودآگاهی فلسفی ما: مقالاتی درباره برخی اندیشمندان و روشنفکران کنونی ایران» و مترجم آثاری چون « لوکاچ و هایدگر : به سوی فلسفه ای جدید» اثر لوسین گلدمن ، «نظریه اجتماعی و عمل سیاسی: بررسی رویکردهای پوزیتیویستی ، ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری