به گزارش تیتر برتر: نگاه کردن به سحابی ها براستی با احساس شگرفی همراه است. نام “ nebulae ” از لاتین کلمه ی ابر آمده اما سحابی ها صرفاً ابرهای حجیمی از غبار، گاز هلیوم و هیدروژن، و پلاسما نیستند. آنها بیشتر خانه ی دوران کودکی ستارگان اند – منظور محل تولد ستارگان است. برای قرن ها، کهکشهان های دور با این ابرهای حجیم اشتباه گرفته می شد. متأسفانه این تعریف و توضیح از سحابی ها، نیز بسیار سطحی است و ماهیت اصلیشان را بیان نمی کند. از پروسه ی ایجاد شدنشان گرفته تا نقششان در تولد ستاره ها و سیارات، و تنوعشان، سحابی ها همیشه برای بشر رمزآلود و کشف نشده بوده اند.
گردآورنده: فرحان مرادی

سرخط اخبار