در حال حاضر شاخص کیفیت هوا بر روی عدد 41 قرار گرفته و هوای تهران پاک است.

به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری فارس، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد 41 قرار گرفته و هوای تهران پاک است. این در حالی است که طی هفته پیش شاخص آلودگی هوا به بیش از 160 و در برخی نقاط 180 رسید و به شدت آلوده بود.
بر اساس پیش بینی های انجام شده در شرک کنترل کیفیت هوای تهران با تداوم بارش ها در طول روز اکثر مناطق تهران دارای هوای پاک و سالم شده اند و پیش بینی می شود این روند تا چند روز ادامه داشته باشد.
تهران از ابتدای سال 25 روز هوای پاک، 178 روز هوای سالم، 37 روز هوای ناسالم برای گروه های حساس و یک روز برای همه افراد داشته است.

سرخط اخبار