رییس جمهوی سه مصوبه جدید شورای عالی اداری را ابلاغ کرد

لوگوی ایرنا ایرنا . یکشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۹ - ساعت ۱۵:۷
تهران-ایرنا- در راستای اجرای بند ۱۶ سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب مبنی بر دانش بنیان کردن نظام اداری، سه تصویب نامه جدید شورای عالی اداری از سوی رییس جمهوری و رییس این شورا ابلاغ شد.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، در نخستین مصوبه، رئیس جمهوری و رییس شورای عالی اداری تصویب نامه اضافه شدن یک تبصره به بند اول ماده (۲) تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ این شورا را ابلاغ کرد.
به موجب این تصویب نامه که در یک صدوهشتادوششمین جلسه شورای عالی اداری بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد بند (۱۱) ماده (۱۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب شده است، شرط دارابودن «گواهینامه شایستگی عمومی احراز سمت های مدیریتی» برای انتصاب در سطوح مدیریت حرفه ای پایه و عملیاتی (که به عنوان سطوح سرپرستی تعریف می شوند)، از تاریخ این مصوبه به مدت ۳ سال الزامی نیست.  در این تصویب نامه تأکید شده است؛ در شرایط مساوی اولویت انتصاب در سطوح مورد اشاره با دارندگان گواهینامه مذکور خواهد بود.
در مصوبه دوم و در اجرای بند ۱۶ سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب مبنی بر دانش بنیان کردن نظام اداری از طریق به کارگیری اصول مدیریت دانش و یکپارچه سازی اطلاعات، دستورالعمل مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی ابلاغ شد.
شورای عالی اداری در یک صدوهشتادوششمین جلسه خود بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و در اجرای بند ۱۶ سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب مبنی بر دانش بنیان کردن نظام اداری از طریق به کارگیری اصول مدیریت دانش و یکپارچه سازی اطلاعات؛ بند ۲-۱ سیاست های کلی علم و فناوری مبنی بر مدیریت دانش و پژوهش و انسجام بخشی در سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت راهبردی در حوزه علم و فناوری، و همچنین به استناد بندهای ۸ و ۱۱ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و در راستای عملیاتی کردن ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار