بیانات در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام

دفتر مقام معظم رهبری چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۲۴