واکسن کرونا ساخت ایران به چند داوطلب دیگر تزریق شد.
سرخط اخبار