صوت/ مطیعی: روزه یعنی عطش و روضه لب های حسین

مشرق نیوز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۳۴

مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی کند.
فایل آن را از اینجا دانلود کنید: audio/mp3