ایرنا- تبریز- میانگین شاخص آلودگی هوای تبریز در شبانه روز گذشته بر اساس ذرات ۲.۵ میکرون برابر با ۱۳۶ است که این وضعیت برای گروه های حساس، ناسالم محسوب می شود.
سرخط اخبار