معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به اعتراض معاونت امور برنامه ریزی امور بانوان و خانواده ریاست جمهوری به موضوع چندهمسری، گفت: ما از روز اول اعتراض خود را نسبت به تبلیغ عمومی چندهمسری در رسانه ملی اعلام کردیم و بیانات رهبری در این موضوع هم صریح و محکم بود و حتی شوخی این موضوع را صلاح ندانستند.

معصومه ابتکار امروز در هفتمین دوره کارگاه های تخصصی آموزشی تشکل های اجتماعی زنان و خانواده منتخب شمالغرب کشور در تبریز اظهار داشت: سیاست دولت تدبیر و امید توجه به نهاد های مدنی، زنان، مردم نهاد، خیریه ها به عنوان سرمایه انسانی و اجتماعی بسیار جدی است.
وی ادامه داد: موضوع سازمان های مردم نهاد را در جریان های اجتماعی و فرهنگی و زیست محیطی مورد توجه قرار دادیم و محوریت این تشکل ها را در برنامه ها پیش بینی کردیم و حمایت دولت از جنبه حقوقی بوده است.
وی گفت: دولت فضایی را برای آزادی بیان نسبی فراهم کرده تا این تشکل ها اعلام نظر داشته باشند که یکی از مهم ترین ارکانی است که به آن توجه داریم.
معاون رئیس جمهور افزود: در دولت های هفتم و هشتم ریاست جمهور وقت نگاه ویژه ای به جامعه مدنی داشتند، سازمان های مردم نهاد عضو کارگروه های شورای برنامه ریزی شدند. متاسفانه در یک دوره حذف شدند و از اولین پیشنهاد ما در دولت دکتر روحانی بازگشت این شورا ها بود.
وی گفت: داوطلبانه کار کردن ویژگی اصلی سازمان های مردم نهاد است و براساس آیات قرآن با نیت صادق و عمل صالح نتایج این کار ها به خود انسان برمی گردد. این ویژگی سازمان های مردم نهاد می تواند بیشتر از دولت کارایی و موفقیت داشته باشد.
وی گفت: مدیریت این جریان داوطلبانه بسیار مهم است و نباید عده ای سوء استفاده و بهره برداری نادرست داشته باشند. باید الگو های سازمان های مردم نهاد موفق را معرفی کرده و دلایل موفقیت شان را بررسی کنیم. باید در مرکز استان خانه تشکل ایجاد شود تا تشکل ها در این خانه همفکری کرده و کار های جمعی را انجام دهند.
ابتکار ادامه داد: امکان ایجاد مکان رایگان برای هرتشکل وجود ندارد. ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار