جوجه کباب بختیاری یا کباب ایلچی یکی از کباب هاش خوش طعم محلی است که در کنار کباب بختیاری، طرفداران خاص خود را دارد. طرز تهیه این جوجه کباب را در تابناک فرامی گیرید.

عناوین مهم خبری