قزوین- فرماندار شهرستان آوج از تخصیص ۲۲ درصد از اعتبارات تملک دارایی شهرستان به حوزه آموزش و نوسازی مدارس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر ، نصرت اله علیرضایی ظهر پنجشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان اظهار کرد: اقتصاد آموزش و پرورش یک موضوع مهم و اساسی است که در همین راستا تجاری سازی مدارس و فضاهای اضافی و بلااستفاده مراکز آموزشی یک ضرورت انکارناپذیر است و می تواند به حفظ جایگاه آموزش و استقلال مالی آموزش و پرورش و مدارس دولتی کمک کند.
وی افزود: شهرداری ها در صدور مجوز و تخفیف عوارض برای احداث فضاهای تجاری در مدارس باید همکاری لازم را داشته باشند و کاربری این مغازه هم باید متناسب با شأن فرهنگی و تربیتی مدارس باشد.
فرماندار شهرستان آوج گفت: نزدیک به ۵۰ درصد از اعتبارات متوازن و ۲۲ درصد از کل اعتبارات تملک دارایی شهرستان در سال جاری به حوزه آموزش و نوسازی مدارس اختصاص یافته است و این بیانگر رویکرد مدیریت شهرستان به ضرورت توجه و تقویت حوزه آموزش و پرورش است.
علیرضایی اظهار داشت: با توجه به روستایی و سنتی بودن شهرستان، ضعف بنیه اقتصادی خانواده ها در مناطق روستایی، عدم دسترسی خانوارها و دانش آموزان به امکانات تقویت آموزشی در خارج از محیط خانواده ها و ضعف زیرساخت های ارتباطی، رویکرد ما در سال تحصیلی جدید باید بازگشایی مدارس و آموزش حضوری و چهره به چهره باشد تا دانش آموزان از فضای تحصیل و آموزش دور نشوند.
وی افزود: در خصوص تقویت زیرساخت های ارتباطی و اینترنت روستایی طی چند مرحله مکاتبات و پیگیری های لازم صورت گرفته و طی چند ماه اخیر اینترنت ۱۴ روستای شهرستان تقویت شد و این روند باید ادامه پیدا کند.
فرماندار آوج تصریح کرد: تعامل و همکاری بین ادارات بویژه با آموزش و پرورش باید دوسویه و متقابل باشد و دستگاه های خدمات رسان باید ...

سرخط اخبار