روحانی: ارتقای ۵۹ پله ای در علم و نوآوری، درست بودن مسیر انقلاب را نشان می دهد، در فشار و تحریم راه را گم نکردیم.
سرخط اخبار