کلیپ یوفا از گل های سوارز به پاری سن ژرمن با لایی های متوالی به داوید لوئیز را ببینید.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار