در واحد اطلاعات سپاه، در واقع هم با ضربات منافقین مواجه بودید که می زدند و هم به قدری این جثه بزرگ بود، چون سازمان در تابستان 1360 سی هزار نفر مسلح داشت. با این تعداد نیرو هر لحظه اراده می کردند می توانستند یک شهر را زیر و رو کنند. شما هرطوری شده بود باید این جثه را کوچک می کردید و باید ضربه می زدید. یا می کشتید یا دستگیر می کردید یا فراری می دادید. اگر فرار می کردند برای ما خوب بود.

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛  مقابله با توطئه های منافقین و به ویژه جنگ مسلحانه آن ها نیازمند برنامه ریزی ، هوشیاری و دقت عمل بسیار بالای نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بود. 
آنچه در ادامه می خوانید بخشی از کتاب " عملیات مهندسی " است که توسط موسسه فرهنگی هنری مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده و به روایت مسئولان اطلاعاتی سپاه در دهه شصت از استراتژی سپاه برای مقابله با جنگ مسلحانه منافقین می پردازد.
یکی از کارشناسان بخش بررسی واحد اطلاعات سپاه ساماندهی و برنامه ریزی مجدد واحد اطلاعات سپاه پس از ورود منافقین به فاز مسحانه می گوید: « در واحد اطلاعات سپاه، در واقع هم با ضربات منافقین مواجه بودید که می زدند و هم به قدری این جثه بزرگ بود، چون سازمان در تابستان 1360 سی هزار نفر مسلح داشت. با این تعداد نیرو هر لحظه اراده می کردند می توانستند یک شهر را زیر و رو کنند. شما هرطوری شده بود باید این جثه را کوچک می کردید و باید ضربه می زدید. یا می کشتید یا دستگیر می کردید یا فراری می دادید. اگر فرار می کردند برای ما خوب بود. 
 ممکن است بگویید سراغ بخش اطلاعاتش می رفتید. در حالی که آن بخش مخفی ترین بخش سازمان و مهدی افتخاری مسئولش بود. شاید در تعقیب یکی دو بار بعضی از عناصرشان را هم تعقیب کرده باشیم ولی خط برخورد این بود که به محض این که یک سوژه را پیدا می کنیم، ضربه نزنیم و کار کنیم، پرورش بدهیم و به نقطه ای مثلا به بیست تا خانه برسانیم و از این بیست تا یکی دو تایش را نگه می داریم و الباقی را زیر ضربه می بریم. آن یکی دو خانه را هم محکم می چسبیم تا بتوانیم پرورش و کار را توسعه بدهیم. دادستانی و کمیته ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار