رهایی دو زندانی جرایم غیر عمد دراصفهان

واحد مرکزی خبر پنج شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۳۶
دو زندانی جرایم غیر عمد در اصفهان به آغوش خانواده بازگشتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل زندان های استان اصفهان گفت: در نهمین ماه مبارک رمضان در برنامه تلویزیونی یک شهر ضیافت، با کمک یک میلیارد و 350 میلیون ریالی خیران نیک اندیش استان زمینه آزادی دو زندانی جرایم غیر عمد فراهم شد.
اسد الله گرجی زاده افزود: میزان بدهی این دو محکوم مالی 800 میلیون ریال بوده است ، که شاکیان 200 میلیون ریال این میزان طلب خود را گذشت کردند. 
وی با اشاره به اینکه از ابتدای ماه مبارک رمضان زمینه آزادی 32 زندانی جرایم مالی غیر عمد استان فراهم شده است گفت:میزان بدهی این محکومان بیش از 39میلیارد ریال اعلام شده که هشت میلیاردو 900 میلیون ریال از این میزان بدهی را شاکیان گذشت کردند .
مدیر کل زندان های استان اصفهان با بیان اینکه هم اکنون هزار و 370 زندانی مالی در بند هستند ادامه داد: خیران نیک اندیش استان می توانند، کمک های نقدی خود را برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد این استان به شماره حساب 6037991899854321 ارسال کنند.
برنامه تلو یزیونی یک شهر ضیافت صداوسیمای اصفهان، در شب های ماه مبارک رمضان با هدف آزادی زندانیان غیر عمد اجرا می شود.