خلاصه کتاب کـلیات حـقوق(رشته حقوق)

اندیشکده روابط بین الملل چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۵:۱۹

عنوان کتاب: کلیات حقوق(رشته حقوق)
نویسنده: دکتر ارسلان ثابت سعیدی
گردآورنده : رضا عبدالهی
گروه حقوق دانشگاه پیام نور
(3/د) 420
سرشناسه : ثابت سعیدی، ارسلان ، 1318
عنوان و نام پدیدآور : کلیات حقوق (رشته حقوق) / مؤلف : ارسلان ثابت سعیدی
مشخصات نشر : تهران : دانشگاه پیام نور، 1382.
مشخصات ظاهری : ح، 79ص.
فروست : دانشگاه پیام نور ؛ 420 گروه حقوق؛ 3 / د
شابک : 978 – 964 – 455 – 234 – 2
وضعیت فهرست نویسی : فیپا
یادداشت : کتابنامه : ص 78 – 79 ؛ همچنین به صورت زیرنویس
موضوع : حقوق- آموزش برنامه ای
موضوع : حقوق.
شناسه افزوده : دانشگاه پیام نور
رده بندی کنگره : 1382 8 ک 2ث / 230 K
رده بندی دیویی : 340
شماره کتابشناسی ملی : 7361-80م
عنوان: کلیات حقوق
مؤلف : دکتر ارسلان ثابت سعیدی
تهیه و تولید : مدیریت تولید محتوا و تجهیزات آموزشی
لیتوگرافی ، چاپ وصحافی : مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه پیام نور
شمارگان : 5000 نسخه
نوبت و تاریخ چاپ : چاپ اول شهریور 1374، چاپ بیست و سوم تیر 1391
شابک : 2-234-455-964-978
978 – 964 – 455 – 234 – 2
فروش این کتاب فقط از طریق نمایندگی های دانشگاه پیام نور مجاز می باشدو فروش آن در سایر مراکز فروش کتاب موجب تعقیب قانونی فروشنده خواهد گردید.(کلیه حقوق نشر اعم از چاپی ، الکترونیکی، تصویری ، صوتی و اینترنتی برای دانشگاه پیام نور محفوظ است.)
قیمت : 11000 ریال
«فهرست مندرجات کتاب کلیات حقوق»
عنوان
پیشگفتار
قسمت اول: کلیات
قسمت دوم : جنبه های مختلف حقوق
بخش اول: مبانی حقوق
فصل اوّل : منشأ حقوق
گفتار اول: مکتب حقوق فطری
مبحث اوّل – تعریف
مبحث دوم – خصوصیات حقوق طبیعی
مبحث سوم – ...

سرخط اخبار