سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: پرونده هایی از نمایندگان داشتیم که به دادگاه ارسال کردیم و براساس آن اعلام شد که این مورد جزو وظایف نمایندگی تشخیص داده نشده است که آنها هم محاکمه را شروع کردند.

محمدجواد جمالی نوبندگانی سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، در پاسخ به سؤالی مبنی بر روند بررسی پرونده نمایندگان متخلف در قوه قضائیه اظهار داشت: پرونده هایی به هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان رسیده که شاکی داشته است اعم از شاکی حقیقی یا حقوقی.
وی افزود: ما در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان حکم صادر نمی کردیم، بلکه بحث این بوده که آیا این جزو وظایف نمایندگی بوده است یا خیر. 
جمالی ادامه داد: پرونده هایی هم از نمایندگان داشتیم که به دادگاه ارسال کردیم- یعنی دادگاه از ما خواسته- و براساس آن اعلام کردیم که این مورد جزو وظایف نمایندگی تشخیص داده نشده است که آنها هم محاکمه را شروع کردند. 
سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان بر همین اساس اضافه کرد: براساس همین موضوع و با توجه به اینکه ما عملکرد یک نماینده را خلاف وظایف نمایندگی تشخیص دهیم، دیگر ادامه روال و بررسی قضایی آن برعهده قوه قضائیه بوده و حکم را قاضی صادر خواهد کرد که محکوم می شود یا خیر و اگر محکوم می شود، به چه شکل و به چه میزان حدی مجازات شود.
قطعاً وقتی شورای نگهبان اعلام می کند که فلان نماینده را به دلیل مسائل اقتصادی ردصلاحیت کردند یعنی مدارکی دراختیار داشتند که محکمه پسند است
جمالی در ادامه یادآور شد: بنده بارها اعلام کرد که هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان متأسفانه نمی تواند بدون شاکی به پرونده ها -حتی خلاف بَیِن نمایندگان- ورود کند که در همین راستا باید یک درخواست از هیأت رئیسه وجود داشته باشد و یا شاکی حقیقی یا حقوقی داشته باشند و این یکی از ایرادات است. 
سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان در ادامه یادآور ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار