هزاران بوسنیایی و غیربوسنیایی در محل نمایشگاه های بین المللی سارایو از غذاها و صنایع دستی غرفه ایران استقبال کردند.
سرخط اخبار