نشست بررسی «نسبت میان ترجمه و تفسیر قرآن»

ایکنا پنج شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۵۱
نشست تخصصی «نسبت میان ترجمه و تفسیر قرآن» از سلسله نشست های کاربردی سازی مطالعات قرآنی با حضور احمد پاکتچی، رئیس پژوهشکده دانشنامه نگاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سالن تشریفات مصلای امام خمینی(ره) همزمان با برپایی نمایشگاه قرآن کریم برگزار شد.