تهران - ایرنا- بانک مرکزی اعلام کرد: تسهیلات پرداختی بانک ها در ۶ ماهه نخست امسال به بخش های اقتصادی معادل ۸۲.۳ درصد افزایش داشته است.

به گزارش ایرنا، بانک مرکزی روز جمعه در گزارشی افزود: تسهیلات پرداختی بانک ها طی ۶ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ به بخش های اقتصادی مبلغ ۶۹۶۷.۲ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۳۱۴۵.۸ هزار میلیارد ریال (معادل ۸۲.۳ درصد) افزایش داشته است.
این بانک با ارائه اطلاعات آماری تاکید کرد: این اطلاعات بیانگر هدف دریافت تسهیلات پرداختی در بخش های اقتصادی در ۶ ماهه نخست سال ۱۳۹۹ است که سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمامی بخش های اقتصادی در این مدت، مبلغ چهار هزار و ۲۲۶ هزار میلیارد ریال معادل ۶۰.۷ درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، مبلغ ۲۱۱۴.۳ هزار میلیارد ریال معادل ۱۰۰.۱ درصد افزایش داشته است.
براساس این گزارش، سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۶ ماه نخست سال جاری معادل ۱۶۱۳.۴ هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از اختصاص ۳۸.۲ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش همه بخش های اقتصادی (مبلغ ۴۲۲۶ هزار میلیارد ریال) است.
همچنین از ۲۱۲۸.۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۷۵.۸ درصد آن (مبلغ ۱۶۱۳.۴هزار میلیارد ریال) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویت دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک ها در سال جاری است.
 طبق این گزاش، همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را درنظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود.
بانک مرکزی در این گزارش یادآور شد: ضمن این که ضروری است به افزایش توان مالی بانک ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار