جدیدترین آمار فروش فیلم های روی پرده در سینماهای کشور اعلام شد.

به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا؛ جدیدترین آمار فروش فیلم های روی پرده در سینماهای کشور تا عصر دوشنبه ۱۱ آذر اعلام شد که به شرح ذیل است:
مطرب/ 163 سینما/ 26 روز نمایش/ فروش کل: 16 میلیارد و 330 میلیون تومان
ماجرای نیمروز؛ رد خون/ 46 سینما/ 65 روز نمایش/ فروش کل: پنج میلیارد و 983 میلیون تومان
هزارتو/ 61 سینما/ 38 روز نمایش/ فروش کل: چهار میلیارد و 722 میلیون تومان
چشم و گوش بسته/ 143 سینما/ 26 روز نمایش/ فروش کل: چهار میلیارد و 254 میلیون تومان
مسخره باز/ 19 سینما/ 51 روز نمایش/ فروش کل: سه میلیارد و 258 میلیون تومان
کلوپ همسران/ 18 سینما/ 72 روز نمایش/ فروش کل: دو میلیارد و 850 میلیون تومان
خانه پدری/ 15 سینما/ 22 روز نمایش/ فروش کل: یک میلیارد و 472 میلیون تومان
منطقه پرواز ممنوع/ 136 سینما/ 26 روز نمایش/ فروش کل: یک میلیارد و 377 میلیون تومان
درخونگاه/ هشت سینما/ 58 روز نمایش/ فروش کل: یک میلیارد و 337 میلیون تومان
بنیامین/ 106 سینما/ 26 روز نمایش/ فروش کل: 667 میلیون تومان
سمفونی نهم/ 44 سینما/ 26 روز نمایش/ فروش کل: 583 میلیون تومان
تورنادو/ 73 سینما/ 26 روز نمایش/ فروش کل: 425 میلیون تومان
معکوس/ 36 سینما/ پنج روز نمایش/ فروش کل: 47 میلیون تومان
آخرین داستان/ 17 سینما/ پنج روز نمایش/ فروش کل: 38 میلیون تومان
لیلاج/ 36 سینما/ پنج روز نمایش/ فروش کل: 28 میلیون تومان

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار