کارون؛ رودخانه ای که روزکاری به عنوان تنها رودخانه کشتیرانی، بزرگترین و پرآب ترین از آن یاد می شد اما طی این سالها خشکسالی سطح آب کارون را بسیار پایین آورده و از سویی دیگر تصرف و ساخت وسازهای انسانی کارون را از نفس انداخته است. تصویری که این روزها از کارون منتشر می شود بستری است که انباشت پساب و فاضلاب را در خود جای داده است و بنا به گفته کارشناسان محیط زیست 170 لوله فاضلاب در کارون تخلیه می شود و اگر شرایط به همین شکل پیش رود از کارون تنها یک واژه در ذهن باقی می ماند که به انباشت فاضلاب بدل گشته است.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار