خیلی از چیزها در این عالم وجود دارد که شاید برای ما بد باشد ولی برای خدا خیلی خوب است. برای مثال وجود زندان برای ما انسان ها بد است اما وجود زندان برای یک کشور نیاز است و باید باشد. خدا به وسیله به همین چیزها افراد را غربال می کند. شیطان را خدا آفریده تا انسان ها غربال شوند و جدا شوند. جواد فروغی، قاری بین المللی کشور با استناد به آیه ۵۹ سوره یاسین و آیه ۱۰۸ سوره مومنون، این موضوع را بیان کرده است که مشاهده می کنیم.-

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار